מבזקים

יחידות הצבא תפסו שני מחסנים של נשק משארית הארגונים הטרוריסטים