שרי הבריאות של הבלתי מזדהות קראו לשם קץ להפרות הישראליות

ג’ניבה – סאנא

שרי הבריאות של המדינות הבלתי מזדהות קראו לשם קץ להפרות הישראליות בגולן הסורי הכבוש ובשטחים הפלסטינים הכבושים ובעקר ההפרות במישור הבריאות והדגישו את חשיבות הפעלת לחצים על ישראל בכדי להסיר את המצור המוטל על השטחים הפלסטינים.

שרי הבריאות ד”ר נזר יאזג’י אמר בתום מפגש שרי הבריאות של הבלתי מזדהות המתכנסת במעון האו”ם בג’ניבה כי שרי הבריאות קראו לארגונים הבינלאומיים לפעול כדי לשם קץ להפרות הישראליות הממושכות בגולן הסורי ובעקר במישור הבריאות כדי להבטיח תנאים בריאותיים מתאימים לאזרחים הסוריים שם.

יש לציין כי השר יאזג’י נועד בשולי ישיבות עצרת הבריאות העולמית עם עמיתו מבלרוס פאסילו זארקו ודן עמו בהדוק שתוף הפעולה הבריאותי בין שתי המדינות.