מבזקים

השניא אסד השתתף עם רשות בתי הספר של בני ובנות החללים