סרט ווידיו מתעד פינו אחד הטרורסטים מג’בהת א-נוסרה לבתי החולים הישראליים