ראש הממשלה: השותפות כדרך לטפל באתגרים של מגזר תעשית התרופות

דמשק – סאנא

ראש הממשלה ד”ר וואאל אל-חלקי הופיע בפני המועצה הלאומית של תעשיות התרפות. שם אמר בין השאר, שצריך לקיים שותפות בעבודה בין הגורמים הממשלתיים, לבין הגורמים של המגזר הפרטי, במטרה להתגבר על הקשיים מהם סובל מגזר תעשית התרופות, וכדי לפתח אותו עד שיחזיר לעצמו את המקום היאה בשבילו בשווקים של העולם.

ראש הממשלה ציין גם שהחבלות בתכנון מוקדם למגזר תעשית התרופות מצד ארגוני הטרור, הביאו לירידה בתפוקת התרופות ולהפסדים גדולים של הגורמים הפועלים במגזר הזה, שמפעלי תרופות רבים שלהם, נשדדו על ידי הטרורסטים.

יש לציין שתעשית התרופות בסוריה לפני המשבר, היתה מסוגלת לספק 93 % מהדרישות של השוק המקומי, וליצא תרופות ל 57 מדינות ערביות וזרות, אבל מחמת המשבר, החבלות, והגניבות של הטרורסטים ירד השעור הזה לפי דברי יושב ראש אגודת הרוקחים.