מבזקים

השקת הקמפין של האחסון נגד מחלת החצבת

דמשק – סאנא

משרד הבריאות השיק הבוקר את קמפן האחסון הלאומי נגד מחלת החצבת.

הקמפין ימשך עד לשלושים בחודש השוטף, בד בבד עם חסון הילדים שלא היו להם חסונים במרכזי הרפואה ובמחוזות.

1

הקמפין של משרד הבראיות בא בשתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמית, והאו”ם “יוניסיף”, ובמהלכו ינתנו חסונים לשני מליון 670937 ילדים במרכזי הבריאות הקבועים והניידים. צוותי הרפואי יפקדו גם את מרכזי המקלט של התושבים שנזוקו מקומות מגוריהם מחמת המעשים של הטרורסטים.

בקמפין מועסקים 5916 פקידים, אחים ואחיות במערכות הרפואה במחוזות של המדינה.