משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה ולעצור את תוכניות ההתנחלות של ישראל במסגד אל-אקצא

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חידש את קריאתו לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה, לעצור את תוכניות ההתנחלות של ישראל במסגד אל-אקצא ולנקוט פעולה אפקטיבית להפסקת תוכניות אלו במסגד אל-אקצא המבורך ובעיר אלקודס.