סוריה השתתפה בפורום הערבי השני למען השוויון בביירות