סוריה חברה במרכז למידע מדעי וטכני (ICSTI)

דמשק – סאנא

ועדת הנציגים הבכירים של המדינות החברות במרכז הבינלאומי למידע מדעי וטכני (ICSTI), המונה 19 חברים, אישרה פה אחד את הצטרפותה של סוריה לחברות במרכז.

משרד התקשורת והטכנולוגיה מסר כי סוריה התקבלה למרכז במהלך פגישת הנציגים המוסמכים של המדינות החברות שהתקיימה ברפובליקה של מונגוליה.