משרד החוץ הפלסטיני.. רשלנות בינ”ל בהגנה על העם הפלסטיני מנציח את חוק הג’ונגל

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי וותור מועה”ב של האו”ם לשאת באחריותה ואת מימוש חובותיה כלפי העם הפלסטיני תחת הכיבוש הישראלי, וכי היא מרוצה מהחלטות שאינן מיושמות, מה שמחליש באופן שיטתי את אמינות האו”ם והקדשת חוק הג’ונגל והיגיון הכוח כתחליף לכללי החוק הבינ”ל.

משרד החוץ מסר היום בהודעה משלו לפי סוכנות וופא כי שלטונות הכיבוש מנצלים סטנדרטים בינלאומיים כפולים, והעדר הרצון הבינ”ל להחיל את החוק הבינ”ל על המצב בפלסטין הכבושה, ולא אכפת לתגובות הבינ”ל, להפרות ולפשעים, מתוך הבנה שהן אינן מלוות באמצעי לחץ מעשיים או כל צורה של אחריות.