מדליה של ארד לסוריה באולימפיאדה האינפורמטיקה של מדינות אסיה והאוקיינוס השקט

 דמשק – סאנא

הסטודנטים של האולימפיאדה המדעית הסורית, השיגו מדליה של ארד במהלך  אולימפיאדה האינפורמטיקה של מדינות אסיה והאוקיינוס השקט אשר התקיימה מרחוק בסין בתקופה שבין 20 – 21 לחודש מאי שעבר.

ראוי לציין שאת המדליה הנ”ל השיג הסטודנט הסורי אמין שרבא אחרי שהצטרף לתחרות לצד  34 סטודנטים אחרים מהנבחרת הלאומית של האינפורמטיקה.