מבזקים

בחירת המהנדסת הסורית סמר אלסבאעי חברה בוועדה לענייני נשים בארגון העבודה הערבי

קהיר – סאנא

הצוות הממשלתי בוועדות ועידת העבודה הערבית בחר ברוב דעות בראש הוועדה הסורית לענייני משפחה ואוכלוסיה, המהנדסת הסורית סמר אלסבאעי כחברה בוועדה לענייני נשים של ארגון העבודה הערבי, בשולי פעילויות של המושב ה- 49 של ועידת העבודה הערבית שהתקיימה במצרים.