בהשתתפות סוריה.. השקת עבודת ועידת נתיב הפיתוח בבגדאד