התחלת פסטיבל קטיפת הוורד הדמשקאי בכפר אל-מראח בריף דמשק