פגישות סוריות- רוסיות לעקוב אחר בצוע מזכר ההבנות עם משרד האוצר הרוסי

מוסקבה – סאנא

משלחת משרד האוצר הסורי המשיכה עם הצד הרוסי בצעדי בצוע מזכר ההבנות שחתם משרד הוצר הסורי עם משרד האוצר הרוסי  בנושא פתוח טכניקות משרד האוצר, אוטומציה הליכי ישום התקציב, ובדיקת הטכניקות הרוסיות בתחום זה.

עבודות אלו נעשו במהלך הבקור שעושה המשלחת ברוסיה כדי לבדוק מקרוב את שלבי העבודה ואוטומציה התקציב במשרד האוצר הרוסי, בכדי להביא לקדום מערכת פעילות האוצר ואוטומציה התקציב הכללי במדינה.

המשלחת כוללת עוזר שר האוצר לעיניני תקציב מנהל הנאוי, מנהל התקציב המרכזי חוסאם פלוח, ויו”ר חטיבת האוטומציה אמל מהאיני.