בהשתתפות עשרות חברות יפתח יריד /סיריא פלאסט /2023

דמשק – סאנא

המושב הרביעי של יריד סוריה הבינ”ל לתעשיות הפלסטיק /סיריא פלאסט 2023/ יפתח מחר, היריד אורגן על ידי קבוצת משהדאני הבינ”ל לארגון הירידים והתערכות בשיתוף פעולה עם משרד התעשיה וימשך 4 ימים.