נטיעת 929 דונם בגידולי קטניות מזון באזור אל-ע’אב

חמאת – סאנא

השטחים המעובדים בגידולי קטניות מזון בקרקעות של הרשות הכללית לניהול ופיתוח אל-ע’אב לעונה הנוכחית עמדו על 929 דונם מסך התוכנית המתוכננת הכוללת של 2000 דונם.

מנהל מחלקת הצומח ברשות, המהנדס ופיק זרוף, אמר לכתב סאנא כי השטחים המעובדים כללו 512 דונם עם חומוס, 273 דונם עם שעועית, 139 דונם עם אפונה ו-5 דונם עם עדשים.