אל-מוקדאד הגיע לקהיר כדי לדון ביחסים הבילטרליים בין סוריה למצריים

קהיר – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד הגיע למצריים בה יעשה ביקור רשמי בראש משלחת מהבכירים במשרדו.

כתב סאנא בקהיר מסר כי השר אל-מוקדאד ועמיתו המצרי סאמח שוקרי קיימו פגישה דו-צדדית סגורה, ובעקבותיה התקיימה ישיבת שיחות רשמיות משותפות בנוכחותן של משלחות שתי הארצות, כדי לדון ביחסים הבילטרליים בין שתי הארצות ובדרכים לקדומם, בנוסף לדון בהתפתחויות הן באזור והן בעולם.