אל-מוקדאד אמור לבקר בקהיר להגביר את מערכת היחסים הבילטראליים

דמשק – סאנא

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים מסר כי שר החוץ ד”ר פייסל אל-מוקדאד אמור לפתוח בביקור רשמי ברפובליקת מצריים הערבית יחד עם משלחת משרדית לפי הזמנה מעמיתו המצרי סאמח שוקרי ובמטרה לפתוח בשיחות כדי לתת דחף למרקם הקשרים שבין שתי המדינות האחיות ולדון בהתפתחויות האחרונות שבאזור ובעולם.