הסטודנטים הסורים בקובה הביעו מחדש צידוד במולדת

הוונה – סאנא

לרגל יום הסטודנט הסורי, הביעו הסטודנטים הסורים המשתלמים בקובה צידוד במולדתם סוריה, בצבא ובמנהיגות שלהם, ובה בעת הדגישו כי מעשי הגבורה של החללים מהווים את המצפן של המחוייבות כלפי המולדת.