גברת אסמאא אלאסד מקבלת את פניה של  קוזניצובא והפגישה עסקה במצבים הבינ”ל הבלתי יציבים ובהשפעתם על החברות הסורית והרוסית

דמשק – סאנא

גברת אסמאא אלאסד קיבלה היום את פני הגברת אנא קוזניצובא סגנית יו”ר מועצת הדומה הרוסית וסגנית מזכ”ל הוועדה המרכזית של מפלגת רוסיה הפדרצית והמשלחת הנלווית אליה, המבקרת בסוריה במסגרת הדיאלוג והתיאום המתמידים שבין שתי הארצות ברמות: הרשמית, הפרלמנטרית והחברתית.

הדיאלוג עסק במצבים הבינ”ל הבלתי יציבים, ובהשפעתם על החברות הסורית והרוסית.

הגברת אסמאא אלאסד ראתה כי המלחמה החדשה היא מלחמה מכוונת נגד הזהות, התרבות, העקרונות, הערכים והאימונות, ואינה רק מלחמה צבאית, ונועדה בעיקר להשתלט על מוחות הצעירים והדורות הבאים, וזו היא מטרת המערב העמוקה בקשר לארועים כעת בעולם.

גברת אלאסד שמה דגש על כך כי חיסונם של הצעירים על ידי שמירת מובני המשפחה, החברה והמוסר בפני המובנים הלברליים החדשים המתבטאים בניוון מוסרי וערכי, הוא המטרה החשובה של העמים החופשיים, ואין מנוס מעימות משותפת עם אתגר זה.

גברת אלאסד הדגישה כי אנו נמצאים כעת בפני הזדמנות לשילוב המאמצים, ולחלוף מומחיות בין סוריה לרוסיה בתחומים תרבותיים, אינושיים וחברתיים, ובעיקר משום שהיחסים בין שתי הארצות נשענים ביסודם על כיבוד הדדי, ואנטרסים ועקרונות משותפים, ועל הידידות העמוקה הרשמית והעממית.

גברת אנא קוזניצובא הדגישה כי ביקורה בסוריה בא להעמקת היחסים החזקים והמשורשים שבין שתי הארצות, ולהרחיב את מעגל התיקים שאפשר לעבוד בהם בצורה משותפת, פרלמנטרית, תרבותית וחברתחית, והדגישה גם כי סוריה ורוסיה מנהלות מאבק למען הטוב והשלום, ועומדות בחזית אחת, וראתה כי יסוד שיתוף הפעולה בין שתי הארצות הוא קודם כל הידידות, הכבוד, והביטחון הדדי,  וציינה כי חילופי מומחיות כעת בקשר לאתגרי המלחמה החדשה על צורותיה התרבותית, החברתית והצבאית, הוא צורך דחוף ובעיקר משום שסוריה כבר רכשה מומחיות בעימות עם הסכנות שניסו לחבל בתשתית החברה והפצת הקציניות בתוכה, כדי לקרוע אותה ולהשתלט עליה, אך לא עלה בידו של המערב להשיג דבר בזה עד  כוה, והוסיפה כי במלחמה היום אין מקום לוותרנות ולנסיגה, וכי העימדה בשוחה ברורה היא היסוד, וזה מה שעשתה סוריה כלפי רוסיה, וכי האופציה שלה היתה ברורה והעולם כולו שמע לקולם של העמים החופשיים אשר עמדו וממשיכים לעמוד כעת עם רוסיה, ועמדו בעבר עם סוריה.