זכרובה : ילדים אוקראינים חשופים לשוליות וניצול באירופה

מוסקבה – סאנא

משרד החוץ הרוסי הדגיש כי גורמים  מערביים נוקטים בשיטת הצביעות, וטוענים לדאגה לילדים שפונו על ידי רוסיה מאזורי לחימה באוקראינה, ובה בעת הילדים האוקראינים שפנו לאירופה נחשפים לשוליות ולהפרות שיגיעו עד הניצול המיני.