הנשיאות הפלסטינית קוראת לקהילה הבינלאומית להפסיק את פשעי הכיבוש נגד האסירים

אלקודס – סאנא

הנשיאות הפלסטינית קראה לקהילה הבינלאומית, ובראשה מועצת הביטחון הבינלומית ומועצת זכויות האדם להתערב מייד ולהפסיק את פשעי הכיבוש הישראלי הממושכים נגד האסירים הפלסטינים.

דובר הנשיאות נביל אבו רדינה הזהיר היום בהודעה שצטטה סוכנות וופא מפני ההסלמה הישראלית הממושכת נגד העם הפלסטיני, המתבטאת בהטלת הליכי עונשין שמפירים את האמנות והחוקים הבינלאומיים על האסירים, והימשכות הפשיטות המדממות על הערים ועל והעיירות הפלסטיניות, בנוסף להימשכות ההתנחלות, שכולם יביאו להתפוצצות המצב בצורה שאי אפשר לאף אחד להשתלט עליו.

אבו רדינה ציין כי העם הפלסטיני תומך במאבקם של האסירים הגיבורים נגד התליין הישראלי הגזעני, ולא יאפשר לאף אחד לפגוע בעקרונותיו הלאומיים, ובעקר עיר אלקודס ושאלת האסירים, וציין כי פלסטין תמשיך במגעיה עם כל הצדדים הבינלאומיים הרלוונטיים כדי להפסיק את פשעי הכיבוש.