הנשיא אלאסד קיבל את פני גריפית’ והפגישה עסקה בהליכים האפקטיביים המשפעים על מסלול ההחלמה מהשלכות רעידת האדמה

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אלאסד דן עם ממלא מקום מזכ”ל האו”ם לעניינים הומניטריים ומתאם הסעד במצבי חירום מרטן גריפית’, בצעדים ובההליכים האיפקטיביים שאפשר שתהיינה להם השפעה ותוצאות ישירות על מסלול ההחלמה מהשלכות רעידת האדמה בכל התחומים, ובה בעת שתהיינה להם תרומה ביצירת תנאים מתאמים לחזרתם של עוד ועוד פליטים סורים לעריהם ולכפריהם.  

הנשיא אלאסד דן עם גריפית’ במאמצים הבינ”ל לתמוך בצעדים ובהליכים אלה כדי לסייע בידי הסורים לעקוף את השלכות המלחמה ורעידת האדמה, ולחזק את היציבות בסוריה, ואת חזרתם של הסורים לחייהם הנורמליים.

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אלמוקדאד מצידו נפגש גם הוא עם גריפית’ ועם המשלחת הנלווית אליו, ודנו בצורות שיתוף הפעולה בין הגופים הלאומיים הסורים זה מצד, לבין האו”ם ומסודותיו מצד אחר, ובעיקר בקשר להקל על סבלם של הסורים כדי לעמוד בפני השלכות רעידת האדמה שהיכתה בסוריה.