הנשיא אלאסד קיבל את פניו של יו”ר מועצת יחסי החוץ באיראן כמאל ח’ראזי

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל היום את פניו של יו”ר מועצת קשרי החוץ באיראן כמאל ח’ראזי.

הנשיא אלאסד דן עם ח’ראזי בנושאים מחשבתיים ופוליטיים ובהתפתחוית והשינויים שחוזה העולם, וראה כי בשלב זה של תפניות חפוזות, טבעי הדבר שיהיו כמה הפסדים וחסרונות בארצינו, אך בסיכום תפניות אלו יהיו לטובתינו, הודות לעמידות ארצינו ובני עמינו, והטעויות הכבידות במדיניות ובחזוני מדינות המערב, ובעיקר ארה”ב.

הנשיא אלאסד הדגיש כי בשלב זה אנו צריכים לדיאלוג אנטיסיבי ולפעילות אסטרטיגית בין מדינות האזור, משום שהמערב בשלב זה עלול להיות תוקפני ביותר, וינסה להשתמש בכל הכילים שבידיו שבתוך חברותינו, ודבר זה מחייב את מדינות האזור לטפל בצורה מדוייקת במצבי הפנים שלהן ולחזק את ההשתייכות, בנוסף לנוע בכיוון חיזוק היחסים ביניהן בכדי לבטוח רשת מגנינה מפני כל מדיניות תוקפנית על כל צורותיה.

ח’ראזי מצידו ראה כי באווירת ההתפתחויות הגדולות והנמהרות בעולם, מדינות האזור צריכות שתהינה להן ראיה ברורה לעתיד, כדי לבטוח שמירת האנטרסים שלהן, דבר שמצריך שלוב ידים בינהן בכל הרמות, ולהכביר את הפגישות והשיחות בין הבכירים, הוגי הדיעות והממונים על העניין התרבותי והאסטרטיגי, וציין כי החזרת היחסים בין טהרן לאלריאד, חיזוק יחסי סוריה עם מדינות ערב, וההתקדמות הרבה שחוזים היחסים בין רוסיה לסין, הם צעדים חייוביים בהקשר זה.