מעבדת שיניים דיגיטלית באוניברסיטת דמשק

דמשק – סאנא

בפקולטה רפואת השיניים שבאוניברסיטת דמשק נפתחה היום ראשונת המעבדות הדיגיטליות בעלות שעברה על מיליארד לירה סורית.

שר ההשכלה הגבוהה וחקר המדע ד”ר בסאם אבראהים הביהר כי השג זה תוצאה של שיתוף פעולה בין האוניברסיטה לבין הסקטור הפרטי, דבר הנחשב לבעל תפקיד גדול כדי  לעמוד מקרוב על תחומי המדע האחרונים ובמיוחד בפקולטות הרפואה וההנדסה.