מבזקים

המפלגה הלאומית החברתית בתימן קוראת להסיר את המצור המערב -אמרקיני העוולני המוטל על סוריה

צנעאא – סאנא

המפלגה הלאומית החברתית בתימן הביעה את סולדריותה ועמידתה לימין העם הסור בשל רעידת האדמה שפקדה אותה לאחרונה וגרמה למאות קורבנות ופצועים, וקראה להסיר את המצור המערב -אמרקיני העוולני המוטל על סוריה.