מפלגת המערך מביעה את הסולדריות עם סוריה וקוראת להסיר את המצור העוולני המוטל עליה

קהיר – סאנא

מפלגת המערך הלאומית המתקדמת המצרית הביעה את סולדריותה עם סוריה והעמידה לצידה שנחשפה לרעידת אדמה הרסנית שפגעה בה ביום שני שעבר והביאה לנפילתם של מאות קורבנות ופצועים, וקראה להסרת את המצור העוולני המוטל עליה