מבזקים

יותר מ-1,5 מיליארד לירות תרומות אנשי העסקים בחומס