תוכנית פעולה לשעת חירום

דמשק – סאנא

הצעדים שננקטו במסגרת תוכנית החירום שהושקה ברמה הלאומית במהלך ישיבת החירום לממשלה בראשות הנשיא בשאר אל-אסד אתמול בבוקר בנוגע להשלכות רעידת האדמה שפקדה את סוריה.

משרד ההגנה

זמינות של כל קבוצות הדם בכמות מספקת בכל בנקי הדם, במיוחד במחוזות שנפגעו ברעידת האדמה.

משרד סחר פנים והגנת הצרכן והסורית לסחר:

ביישום הנחיות הנשיא בשאר אל-אסד, נמשכת העבודה למתן לחם, לצד סיוע סעד וסיוע מזון למשפחות שנפגעו ברעידת האדמה השוהות במקלטים במחוזות לטקיה, חלב וחמאת.

סחר הפנים: 4 מקררי משאיות נשלחו מסניף דמשק למחוזות חלב ולטקיה, שמכילים סלי מזון ומצרכים ​​בסיסיים לנפגעי רעידת האדמה.