מבזקים

פושלין : הגשת הטנקים למשטר קייב לא תשנה את המציאות