סוריה מגנה את הניסיון הכושל לתקוף מתחם תעשייה ביטחונית איראנית באספהאן

 דמשק – סאנא

סוריה גינתה את הניסיון הכושל לתקוף מתחם תעשייה ביטחונית איראנית באספהאן.

משרד החוץ והמהגרים הבהיר בהודעה משלו כי סוריה מביעה את הזדהותה עם ההנהגה, הממשלה, הצבא והעם של איראן, לנוכח הפרובוקציות הללו המכוונות לביטחונה, כוחה, עמדותיה ושגשוגה, כמו גם הביטחון והיציבות של האזור.

המשרד הדגיש כי סוריה קוראת להעניש את מי שביצעו הפשע הזה משום שהוא מאיים על הביטחון והיציבות באזור ובעולם.

המשרד קורא להתחשבן  עם מי שביצעו את המעשה הפחדני הזה ומזהיר אותם מפני ההשלכות של מעשיהם התוקפניים והפרובוקטיביים.