נבחרת סוריה לכדורגל לצעירים התגברה על מקבילתה הסינית