מבזקים

מח’לוף דן עם מנכ”ל תוכנית המזון העולמית ביחסי שיתוף הפעולה והדרכים לחיזוקם

דמשק – סאנא

שר המנהל המקומי והסביבה המהנדס חוסין מח’לוף יו”ר הוועדה העליונה לסיוע עם המנכ”ל של תוכנית המזון העולמית דיוויד ביסלי והמנהל האזורי לתוכנית של המזה”ת וצפון אפריקה קורין פללישר והמשלחת הנלווית ביחסי שיתוף הפעולה עם התוכנית והדרכים לחיזוקם.

שני הצדדים דנו באפשרות הרחבת שיתוף הפעולה על ידי הגברת התמיכה הניתנת לסוריה, שיש לה השפעה חיובית על חיי התושבים