הבריאות: שני מקרים אובחנו בקורונה ושני מקרים החלימו