משרד החוץ הסיני: מדינות מערב משתמשות בזכויות האדם כתירוץ להתערבות בענייני הפנים של המדינות

ביג’ינג – סאנא

דוברת משרד החוץ הסיני מאו ניניג מסרה כי ארה”ב ובנות בריתה המערביות טוענות שהן דואגות לאמנת האו”ם, בו בזמן שהן מתעלמות מעקרונות הסדרת השלום לקונפלטים בינ”ל, ומעקורונות אי-ההתערבות הנכללים באמנה, ומשתמשות בזכויות האדם כתירוץ להתערבות בענייני הפנים של סין ושל מדינות ריבוניות דוגמת סוריה ומדינות אחרות.