משרד הבריאות פתח את ימי החיסון הלאומי לילדים הנושרים