אל-מוקדאד : סקר את היחסים הסוריים-ההודיים

ניו דלהי – סאנא

במסגרת ביקורו בהודו שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד סקר את היחסים הסוריים-ההודיים בישיבת דיאלוג עם החוקרים במכון המחקרים לענייני הגנה ” מאנוהאר באריקאר ” בהשתתפות מומחים צבאיים, מדינאיים, אקדמאיים, אנשי הסגל הדיפלומטי והמשלחת הנלווית לשר.

השר אל-מוקדאד סקר גם כן את ההתפתחויות בסוריה, באזור ובעולם בנוסף ליחסים ההיסטוריים בין סוריה להודו.

השר אל-מוקדאד ציין להשגים שהשיגה סוריה במישור הלוחמה בטרור, והבהיר את ההשלכות השליליות של הצעדים הכלכליים החד-צדדיים שהמערב מטיל על העם הסורי.

השר ענה על שאלות המשתתפים בישיבת הדיאלוג שהתמקדו על השתתפות סוריה בישיבות אסטנה ועל הניסיון הסורי במישור הלוחמה בטרור בכל צורותיו.