סוריה מגנה שוב את המשך ניתוק המיים בעיר אלחסכה על ידי הכיבוש הטורקי

דמשק – סאנא

משרד החוץ והמהגרים מסר היום בחשבונו בטויטר כי הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו ממשיכים במעשיהם הבלתי האנושיים, שמתבטאים בניתוק המיים למשך כחודשיים של עיר אלחסכה וסביבתה, וכתוצאה לכך גברו מקרי הצמא ומקרי המחלות בקרב התושבים שם.

המשרד הוסיף כי סוריה בו בזמן שהיא מגנה את פשע זה, היא רואה כי המשטר הטורקי ישא באחריות על השלכות מעשים שכאלו.

המשרד סכם: כי הימנעות האו”ם וארגוניו מלמלא את תפקידם, בין השאר, בגינוי המעשים הטורקיים, פוגעת באמינותם, כולל בכך התעלמות אלה הטוענים שהם מגינים על זכויות האדם, דבר שחושף את אג’נדותיהם האמיתיות והקריטוריונים הכפולים שלהם.