משרד החוץ הפלסטיני מגנה את פריצות כוחות הכיבוש למסגד אל-אקצא

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר והדגיש כי פריצתם של כוחות הכיבוש הישראלי ומתנחליו למסגד אל-אקצא ורחבותיו מדי יום ביומו, והתעללותם במתפללים  הנמצאים בו על שמיעתו ומראהו של כל העולם, זו אחת הצורות המכוערות ביותר להפרות ולגזענות אשר מעודדים בצל העדר רצון בינ”ל ליישום החלטות הלגיטימציה הבינ”ל הרלוונטיות.

משרד החוץ ציין היום בהודעה משלו כי התקפות הכיבוש הישראלי נגד מסגד אל-אקצא ושאר המקומות הקדושים למוסלמים ולנוצרים באל-קודס הכבושה, הן חלק בלתי נפרד מפעולות ייהוד עיר אל-קודס, וניסיונות לשנות את זהותה התרבותית ולהפריד אותה מהסביבה הפלסטינית.