הטלוויזיה הצ’כית: דמשק עיר שמימנה זורמת ההיסטוריה ודופקת בחיים