העימאד אל-פריג’ והרמטכ”ל בקרו ביחידות צבאיות לוחמות