העימאד איוב בקר ביחידות הצבא בצפון מזרח לטאקיה-וידיו