משרד החקלאות דן עם הארגונים הבינ”ל בתוצאות יוזמת כפר הפיתוח במחוז חמאת במטרה להפיץ אותן