השחיינית איננה סולימאן מוסיפה את המדליה הרביעית במשחקים הצבאיים