שיחות סוריות בולגריות לקידום שיתוף הפעולה

סופייא – סאנא

מיופי הכוח בשגרירות הסורית בבולגריה מוחמד מוחמד דן עם נציגי קבוצת הידידות הפרלמנטרית הבולגרית-סורית במעון הפרלמנט הבולגרי באמצעי קידום וחיזוק שיתוף הפעולה הדו-צדדי בין שתי המדינות בכל התחומים.

ראש קבוצת הידידות ויקטוריא וסליבא הדגישה את נחישות הפרלמנט הבולגרי החדש למלא תפקיד פעיל בקידום היחסים הדו צדדיים ובעיקר בתחום הכלכלה, המסחר וההשקעות.