סוריה קוראת לאו”ם ולמועצת הביטחון הבינ”ל לגנות ההתקפות הישראליות ולבצוע ההחלטות הרלוונטיות לשים קץ לכיבוש

דמשק – סאנא

משרד החוץ והמהגרים מסר במסר ששלח היום לאו”ם ולמועצת הביטחון כי בפעם השנייה בתוך שבוע אחד כוחות הכיבוש הישראלי ביצעו תוקפנות פראית בטילים נגד שטחי סוריה.

המשרד הוסיף כי סוריה בו בזמן שהיא מגנה תוקפנות גלויה זו, ומדגישה את שמירתה לעצמה זכות התגובה בכילים המתאימים המאושרים על ידי החוק הבינ,ל ואמנת האו”ם, היא עדיין מצפה שמזכ”ל האו”ם ומועצת הביטחון יוציאו גינוי ברור נגד ההתקפות הישראליות החוזרות ונשנות, בהתאם למנדט מועצת הביטחון בשמירת השלום והביטחון הבינ”ל ובצוע החלטות האו”ם הרלוונטיות לשים קץ לכיבוש הישראלי לשטחי סוריה, וקריאה לצד הישראלי התוקפני לכבד החלטות מועצת הביטחון הרלוונטיות ולהתחייב בבצוע סעיפי הסכם הפרדת הכוחות.