כוית  : פגישת שרי ארגון (OAPEC) ברמת נציגים בראשות סוריה

כוית – סאנא

במדינת כוית התכנס המושב ה- 108 של מועצת שרי מדינות ערב המייצאות נפט (OAPEC) בראשות סוריה וברמת נציגיהם של שרי הנפט במדינות החברות בארגון.

מזכ”ל הארגון עלי סבת אמר כי הפגישה אשר עמד בראשה סגן שר הנפט הסורי, דנה בחבילת נושאים הקשורים לעבודות ולפעילות של הארגון, גם כן קלעה הפגישה לבחור בפרס הארגון של השנה השוטפת 2022 בשלושה ענפים של תחום חקר המדע, והם תעשיית הנפט, האנרגיה המתחדש וטכנולוגיה סילוק הפחם בתעשיית הנפט.