סילואנוב : הכלכלה הרוסית עברה על ההלם הראשון של סנקציות המערב

מוסקבה – סאנא

שר האוצר הרוסי אנטון סילואנוב הדגיש -לפי אתר רוסיה היום- כי הכלכלה הרוסית עברה על ההלם הראשון של סנקציות המערב, והוסיף כי ארצו לא תאחר לפרוע את חובותיה, וביוכולתה לעשות כן באמצעות הרובל במצב ואם סגר המערב את ממסדיו בפניה, ובכן הכלכלה הרוסית הזאת מעולם לא תהיה מבודדת, ובמיוחד כשהמדיניות הפיננסית והקשורה לתקציב הרוסי מכותרת ברציונליות אשר מאפשרת לרוסיה לעמוד בתוקף מול הסנקציות הכי  קשות.