הנשיא אל-אסד למשלחת מאוריטנית : המלחמה באזור היא מלחמה רעיונית ודוקטרנית והיא מסוכנת יותר מהמלחמה הצבאית

דמשק -סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד קיבל היום את פני המשלחת הפרלמנטרית המאוריטנית בראשותו של הציר אל-מוסטפא סוהייב יו”ר וועדת הידידות המאוריטנית-סורית בבית הנבחרים המאוריטני.

השיחה עסקה במצב בזירה הערבית ובתפקידם המרכזי של העמים בהשגת יציבות באזור זה, על ידי שמירת זהותם ודבקותם בה.

הנשיא אל-אסד ראה כי המלחמה באזור זה היא ביסודה מלחמה רעיונית ודוקטרנית, והיא מסוכנת יותר מהמלחמה הצבאית, וציין כי העם המאוריטני למרות הריחוק הגיאוגרפי של ארצו הרי הוא דבק בשלבים שונים בהיסטוריה בזהותו ובהשתייכותו הערבית.

הנשיא אל-אסד שם דגש על חשיבות הביקורים ההדדיים בין המשלחות הפרלמנטריות והעממיות ועל חשיבות ניצול תוצאותיהם על ידי הפיכתם לרעיונות ולמיכניזם פעילות לקירוב העמים ולשרת האינטרסים שלהם.

חברי המשלחת ציינו את עמדות סוריה והתחייבותה בשאלות הערביות, והצביעו על מעמדה המיוחד של סוריה אצל המאוריטנים, והדגישו כי ימשיכו לעמוד לצידו של העם הסורי בפני מלחמת הטרור המנוהלת נגדו והמכוונת גם כן נגד כל העמים הדובקים בערביותם.